Etkileşimli Bilgi Toplumu Modeli
www.e-turkiye.biz
www.denizli.gen.tr
Günümüzde internetsiz bir yaşam tarzı reddedilemez bir olgudur.
www.denizli.gen.tr, internetin yaygınlaştırılması ve daha verimli kullanılması amacıyla planlanmış bir projedir.
Projemiz beş yıllık bir geçmişe dayanmasına rağmen, koda aktarılması 2001 yılı başında başlatılmıştır.
İnternet üzerinde birçok uygulamanın varlığı yadsınamaz. Fakat ülke ekonomisine katkı sağlayacak projelerin azlığı da bir gerçektir.
Günümüzde pazar; alıcı ile satıcıların üretilmiş mal ve hizmetlere fiyat biçtikleri ortam olarak tanımlanmaktadır. Fakat düne kadar aslında; dar kapsamda bir pazardan bahsetmek mümkündü. Nedeni ise tam anlamıyla global bir pazar ortamının oluşamamasıdır. Bu durum fiyatında belirlenmesinde olumsuz etki yaratmıştır. Üretici yada satıcı dar bir kapsama alanı içinde aranmıştır. Aynı durum müşteri yada tüketici içinde geçerlidir. Bu bağlamda gerçek pazar oluşamamıştır. Bu durum ise, tam anlamıyla geniş kapsamlı pazarın oluşamadığı gerçeğini ortaya çıkarmaktadır.
İşte internet, burunumuzun dibinde olan fakat farkında olmadığımız alıcı yada satıcıyı, yada sınır ötesi üretici ve tüketicileri; Daha rahat buluşturacaktır.
Bu projenin amaçlarından birisi olan ekonomiyi büyütme düşüncesidir. İkinci amaç ise "Bilgi paylaşarak büyüyecek" sloganı ile yaygınlaştırma amacında olduğumuz; Bizden sonraki nesillere aktarılacak bilgi selidir. Ülkemizde acı olan durumlardan biriside bilgi erişimi sıkıntısıdır. Hastane miktarı, doktor miktarı, üretim miktarı, hizmet miktarı gibi bir çok konunun sağlıklı verilerinin bilinememesidir. Nerede ve ne durumda olduğunu bilmeyen toplumların refaha ulaşmaları oldukça güçdür.
Bizim amacımız ise bilgi toplumu olma çalışmalarına katkı sağlamak ve ekonominin büyümesini sağlayacak ortam oluşturmaktır.
Bu nedenlerden yola çıkarak ve yaşadığımız şehre olan borcumuzu ödemek için; Projemizi Denizli İlinde gerçekleştirmekteyiz.
Proje tüm Türkiye için geliştirilmete olup şu ana kadar 80 il valiliği ile temasa geçilmiştir.
1)İl, İlçe, Bucak, Belde , Köy , Mahalle bölgellerinde tüm Türkiye 'de yaklaşık 50,000 üzerinde bölge kaydı,
2)Sağlık, Eğitim, Kültür Sanat, Turizm, Ticaret, Hizmet, Üretim Ana başlıkları altında ise 15,000 'ne yakın faaliyet alanı derlenerek bir veri tabanında birleştirilmektedir.
Proje bitim süresi yaklaşık 36 ay olup sunucunda 1.000.000 dan fazla kayıt hedeflenmektedir.
Sonuç olarak milyonlarca verinin sağlıklı bir ekonomi için dolaşacağı bir ortam dileğiyle, ülkemizin tüm kurum ve kuruluşlarının desteğini beklemekteyiz.
Ülkenizin herhangi bir bölgesinde ne kadar ne üretilir, kaç doktor, kaç mühendis vardır? Yaşayanları belediye hizmetlerinden, sağlık hizmetlerinden hoşnutmudurlar? Kaç kişi hangi takımı tutar? Nerde kalınır? Nerede yenir? Nerede Üretilir? Sorularının yanıt bulabileceği ortamlar oluşturma amacıyla...
Denizli gibi internetin yaygın ve verimli kullanmadığı ve bir çok kurumun ve kişinin böyle bir projeyi görmezlikten geldiği yada önemsemediği bir şehirde bile; Ayda yaklaşık 300,000 hit'in, ve okunan 20000 sayfanın varlığı bizlere çalışma gücü vermektedir.

Sevgi ve Saygılarımızla...
Mart 2002, Denizli


A.Tuncer Savru
Bilgisayar Yük. Müh.
teknopark®